Hisar Okulları 25. Yıl

Ülkenin önde gelen akademik kadrosuyla araştırmacı, sorgulayan, özgüvenli, ahlaklı ve farkındalıkları yüksek bireyler yetiştiren Hisar Okulları, 25. yılında içinde bulunduğu topluma fayda üreterek geleceği sorguluyor, tartışıyor ve tasarlıyor.

2021-2022 Akademik Yılında 25. yaşını kutlayan Hisar Okullarının hedefi, şeffaf ve lider bir eğitim kurumu olarak içinde bulunduğu topluma ve eğitim sektörüne değer üretmeye devam etmektir. Yıl boyunca bilimden sanata, müzikten sinemaya birçok etkinliğe ev sahipliği yapılırken 25. Yıl kutlamaları bu sorumlulukla farklı bir yaklaşımla ele alınacaktır. Hisar Okulları uzun yıllardır toplumsal sorumluluk başlığı altında yürüttüğü faaliyetleri 25. Yılında “Açık Kaynak” yaklaşımıyla tek çatı altında birleştirecek ve toplumun her kesimindeki öğrenciler, aileler ve eğitimciler için fayda yaratmayı sürdürecektir.