Tüm dünyada eğitim sistemi benzersiz bir dönüm noktasından geçerken; bu değişime uyum sağlamak için birçok alanda eğitim faaliyetleri dönüşmekte, çeşitlenmekte ve farklılaşmakta. Okulumuzun bu süreçte güçlü bir öncülük sergilediğini görmekten gurur duyuyoruz. Güçlü akademik kadromuzun titiz ve özverili çalışmaları, akademik mükemmeliyet önceliğimiz kapsamında, teknolojiyi etkin kullanarak esnek, dinamik, disiplinlerarası yaratıcı çözümler geliştirmeyi mümkün kılmıştır.

Dört yıldır büyük bir mutlulukla parçası olduğum Hisar Okullarının bu dönemeçten geçerken, 2021-2022 yıllarında 25. kuruluş yılını da hep birlikte kutlayacak olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Okulumuzun tarihine baktığımda; Hisar Okullarının öğrencilerini çağın getirdiği yeniliklere hızla uyumlanabilen, teknolojiyi bireysel ve toplumsal yarar için kullanabilecek yetilerle donatılmış, özgüvenli bireyler olarak yetiştirme becerisinin ilk günden itibaren her geçen yıl daha da geliştiğini gururla izliyorum. Böylece öğrencilerimizin meraklı çocuklar olarak başladıkları bu gelişim yolculuğunun okulumuzdaki son basamağında, her biri sadece güçlü bir akademik temel edinmekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal yaşamda sorgulayan, çözüm üreten ve kendini ifade edebilme yeteneği yüksek bireylere dönüşmektedir. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası başarıları da, okulumuzun eğitim standartları yüksek, geleceğe hazır, ideal bir eğitim kurumu olduğuna inancımızı kuvvetle desteklemektedir. Bu başarıda payı olan öğretmenlerimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza, velilerimize, idari kadromuz ve Hisar topluluğunun tüm değerli üyelerine yürekten teşekkür ederim. Okulumuzun bu noktaya gelmesi, ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Hisar Eğitim Vakfı’nın desteği ile mümkün olabilmiştir; değerli Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyelerimize de şükranlarımı sunarım.

Geride bıraktığımız 25 yılı geleceğe yükselmek üzere çok sağlam bir başlangıç zemini olarak görüyoruz. Okul kültürümüz ve birikimimizin bizi onlarca yıl sonra özgün bir noktaya taşıyacağı inancıyla, geleceği sorgulayacak, tartışacak ve tasarlayacağız. Buradan yola çıkarak 25. yılımızı bize yakışır şekilde, içinde bulunduğumuz topluma fayda üretmek prensibiyle; farklı bir yaklaşımla kutlamayı istiyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın katkısıyla; eğitimin en temel motivasyonu olan merak ve buluş duygusunu bir adım daha ileri götürecek ve hep birlikte geleceğin üzerinde inşa edileceği değerleri ve koşulları ortaya koymak üzere çalışacağız. Bir dizi etkinlikte Okulumuzun öz değerleri olan; sürdürülebilirlik, teknoloji okuryazarlığı, saygı ve sorumluluk, yazma becerileri, yenilikçilik, yaratıcılık, liderlik, dönüştürücülük becerisi, öz gelecek gibi kavramları hep birlikte ele alacak ve bu değerleri sadece Hisar topluluğu içinde değil, açık kaynak yaklaşımının bir uzantısı olarak eğitim camiası ve toplumla da paylaşacağız.

Geleceğimizi belirleyecek olan bu değerleri yaşamak ve yaşatmak üzere 2021-2022 yılları boyunca okulumuz bilimden sanata, müzikten sinemaya birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Konserlerle, söyleşilerle, panellerle, konuşmalarla, konferanslarla gelecek onlarca yılımızı elbirliğiyle tasarlayacağız. İçinden geçmekte olduğumuz, farklı açılardan bizleri zorlayan bu dönemde yüzümüzü geleceğe döndüğümüz 25. Yıl Kutlama etkinliklerimizin başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm Hisar topluluğu üyeleri için hem bir pusula görevi görmesini hem de hepimize umut aşılamasını diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu