Hisar Okulları Eğitim Konferansı – Nisan 2022

Hisar Okulları olarak, 25. yılımız onuruna, Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Laboratuvarı (ERG) iş birliği ile Nisan 2022’de bir eğitim konferansı düzenleyeceğiz.

Konferansın teması “Okul” olarak belirlenmiş olup, özgün programı, uzman konuşmacılar ve fark yaratan içerikler ile eğitim camiasına, “Okul” temasını farklı boyutlarıyla yeniden düşünme, yeniden tasarlama ve yeni uygulama modellerini tartışma olanaklarını sunacak.

Pandemi dönemiyle birlikte hayatımızın merkezinde olduğunu daha iyi kanıksadığımız okulu, başta öğrenciler olmak üzere eğitimciler ve aileler için nasıl daha anlamlı hale getirebiliriz; okulun geleceğini nasıl birlikte düşünebiliriz gibi soruları ele alacak ve birlikte yanıtlarını arayacağız. Konferans boyunca hayal edilen, konuşulan ve paylaşılan konularla birlikte okul eğitiminin gelişimine dair pratik öneriler elde etmeyi, okul yaşamının niteliğini olumlu yönde etkileyecek çıktılar üretmeyi, “Açık Kaynak” olarak tüm paydaşlarımızla paylaşarak bu değişime katkıda bulunmayı umuyoruz.