Hisar Öğrencileri Minecraft ile Geleceği Tasarlıyor – 2021-22 Akademik Yılı

Hisar öğrencileri Minecraft uygulaması dijital ortamda kendi gelecek dünyalarını hayal edecek ve yaratacaklar. Onlara yaşadıkları şehri ve bölgeyi 10, 15, 20, 25 yıl sonra nasıl olmasını hayal ettiklerini soracağız. Bizim de hayalimiz ilerde bu projeyi tüm Türkiye’deki çocukları kapsayacak şekilde “Açık Proje: Türkiye 2033” olarak genişletmek ve çocuklarımızın gözünden geleceğin Türkiye’sini ortaya çıkarmak.