Hisar Konuşmaları

Hisar Okullarının 25. yılı onuruna planlanan etkinliklerin ilki, teknoloji-insan ilişkisi, bu ilişki etrafında şekillenen dünya ve bu dünyanın geleceğini tartıştığımız “Hisar Konuşmaları: Geleceği Tartışmak…” konferans dizisi ile 2021 Mart ayında başladı.

Geleceği gelişen  teknoloji ve inovasyon bakış açılarından farklı bilim dallarına ait alt başlıkları altında, alanında uzman konuklarımızla ele aldık.

Hisar öğrencilerinin hem hazırlık aşamasında aktif olarak rol aldıkları hem de konferans katılımcıları olarak konuklarımıza sorular yönelttikleri konferanslarımızın bir bölümü “Açık Kaynak” misyonumuzla uyumlu olarak, tüm eğitimcilere ve topluma açık olarak yayınlandı. Konferans kayıtlarına bu bölümden ve Hisar Okulları YouTube Kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

25 Mart 2021’de gerçekleşen ilk konferans; fen bilimleri, canlı organizmalar ve ekosistem uygulamalarıyla ilgilenen ve tüm bu alanların veri analizi ile bir araya gelmesiyle oluşan; çok disiplinli bir alan olan “yaşam bilimleri” üzerine düzenlendi. Biyoloji temelli birçok fen bilimi programına; teknoloji, moleküler biyoloji ve genetik alanlarındaki gelişmelerin yön verdiği günlerde, tüm yaşam bilimlerinin nereye gittiğine dair somut örnekleri konuklarımız değerli bilim insanları ile yakından inceleme fırsatı bulduk. Konferans konukları; mikro akışkanlar, nano ve mikro teknolojiler, doku mühendisliği, rejeneratif tıp ve kriyobiyoloji (canlı dondurma) alanlarında çalışmalar yürütmekte olan Prof. Dr. Mehmet Toner ve Biyomedikal Sinyal İşleme, Optik Beyin Görüntüleme alanlarında çalışan Prof. Dr. Banu Onaral idi.

Tarım toplumlarından sanayi devrimine ve bilgisayar çağına nasıl bir yolculuk yaparak geldik? Bugün baş etmekte olduğumuz gerçeklikte yapay zekanın rolü nedir? Deneyimlediğimiz bu hızlı değişimlerin yaşandığı süreçte, gezegenimizin sürdürülebilirliği için farklı sektörlere ve bizlere ne tür sorumluluklar düşüyor?

“Daha Yeni Başlıyoruz: İnsan, Doğa ve Yapay Zeka…” başlıklı konferansımızda, değerli konuklarımız gazeteci Füsun Sarp Nebil, Çevre Bilimci ve Ashoka Kıdemli Üyesi Uygar Özesmi ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile birlikte bu soruların yanıtlarını aradık.

Üçüncü konferansımızda günümüzde karşı karşıya olduğumuz, gezegenimizin ve insanlığın geleceğine “etkisi katlanarak büyüyen” gelişmeleri ve bu yeni geleceği yönlendirebilecek yetenekleri yetiştirmek için mecbur olduğumuz eğitim  yaklaşımını mercek altına aldık.
Değerli konuklarımız IIER Başkanı, Enerji ve Eko-sistem Uzmanı, Avrupa Birliği STEM Elçisi, düşünce lideri, konuşmacı ve yazar Hans van der Loo ve Amerika’da Silikon Vadisi’nde ve İstanbul’daki çalışmalarıyla inovasyon, teknoloji, gelecek vizyonu konularında öncülük yapmakta olan  Ayşegül İldeniz ile geleceğe dair pek çok sorunun yanıtını aradık: Günümüzdeki gelişmelerin etkisi neden katlanarak büyüyor? Bu etkinin neden sonuç ilişkisi nedir?  Yeni geleceğe yönelik yetenekleri geliştirme sürecinde  eğitim sistemini nasıl dönüştürmeliyiz? STEM gerekli eğitim sistemine ne derece uyuyor? Yenilikçi, dönüştürücü ve çığır açan düşünme sisteminde sistematik yaklaşım neden gereklidir? Teknoloji geleceği değiştirebilir mi? Bizi neler bekliyor?


İnovasyon Merkezimizin,
Okulumuzun 25. Yılı onuruna, gençlerimizin ve toplumun gelecekle ilgili bilgi birikimine katkıda bulunmak üzere başlattığı konferans dizimiz 2021-2022 Akademik Yılında “Hisar Konuşmaları: Artık İşin Aslını Konuşalım” teması ile devam etti. 17 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen “BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sonrasında izlenimler: Bizi neler bekliyor?” başlıklı konferansta konuğumuz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mükim Temsilcisi Louisa Vinton oldu. Sürdürülebilirlik konusunun tüm alt başlıkları ile ele alındığı konferansta Birleşmiş Milletler’in bu alanda yürütmekte olduğu kapsamlı çalışmalara değinilirken Kasım 2021’de Glasgow’da düzenlenen COP26 İklim Değişikliği Zirvesine dair izlenimler de paylaşıldı.


İnovasyon Merkezimizin,
Okulumuzun 25. Yılı onuruna, gençlerimizin ve toplumun gelecekle ilgili bilgi birikimine katkıda bulunmak üzere başlattığı konferans dizimiz 2021-2022 akademik yılında “Hisar Konuşmaları: Artık İşin Aslını Konuşalım” teması ile devam etti. 17 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen “BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sonrasında izlenimler: Bizi neler bekliyor?” başlıklı konferansta konuğumuz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mükim Temsilcisi Louisa Vinton oldu. Sürdürülebilirlik konusunun tüm alt başlıkları ile ele alındığı konferansta Birleşmiş Milletler’in bu alanda yürütmekte olduğu kapsamlı çalışmalara değinilirken Kasım 2021’de Glasgow’da düzenlenen COP26 İklim Değişikliği Zirvesine dair izlenimler de paylaşıldı.


İnovasyon Merkezimizin,
Okulumuzun 25. Yılı onuruna, gençlerimizin ve toplumun gelecekle ilgili bilgi birikimine katkıda bulunmak üzere başlattığı konferans dizimiz 2021-2022 akademik yılında “Hisar Konuşmaları: Artık İşin Aslını Konuşalım” teması ile devam etti. 17 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen “BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sonrasında izlenimler: Bizi neler bekliyor?” başlıklı konferansta konuğumuz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mükim Temsilcisi Louisa Vinton oldu. Sürdürülebilirlik konusunun tüm alt başlıkları ile ele alındığı konferansta Birleşmiş Milletler’in bu alanda yürütmekte olduğu kapsamlı çalışmalara değinilirken Kasım 2021’de Glasgow’da düzenlenen COP26 İklim Değişikliği Zirvesine dair izlenimler de paylaşıldı.